Personvernerklæring

  Behandling av personopplysninger hos Maj-Lis Torp Heimdal, Allterapi Heimdal.

  Maj-Lis Torp Heimdal, Allterapi Heimdal, org.nr. 982 152 642, er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i virksomheten.

  Virksomheten er Behandlingsansvarlig for: • Klienter.

  • Kontaktpersoner hos kunder og leverandører.

  Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

  • Registrere nye klienter.

  • Føre journal i forbindelse med konsultasjoner.

  • Fakturering.

  • Kommunikasjon via telefon/SMS og mail

   Personopplysninger som behandles og lagres er:

  • Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato.

  • Kontaktdetaljer som e-post, telefonnummer og

   organisasjonsnummer.

  • Journal (oppbevares kodet og adskilt fra registreringsskjema)

   Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

  • Å overholde avtalen med klienter.

  • Eksplisitt samtykke. Dette punktet behøver ikke å være med om du

   ikke baserer behandling av personopplysninger på samtykke

  • Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for

   eksempel lagring på grunn av lovbestemte regler for

   regnskapsmessige forhold.

  • Å ivareta virksomhetens berettigede interesser (forutsatt at

   enkeltpersoners interesser ivaretas), for eksempel for å forsvare et rettskrav.

   Enkeltpersoner kan til enhver tid:

  • Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på

   samtykke. Dette punktet behøver ikke å være med om du ikke

   baserer behandling av personopplysninger på samtykke

  • Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av journal og andre

   personopplysninger.

   • Endre sine personopplysninger.

   • Be om sletting av sine personopplysninger.

   • Avslutte avtaleforholdet.

    Lagringstid for personopplysninger
    Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

    Informasjonssikkerhet
    Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

    Overføring av personopplysninger
    Virksomheten kan utlevere personopplysninger til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte.

    Virksomheten bruker følgende databehandlere:

   • Easypractice – for fakturering og journal

   • Telia/ice– for telefoni

   • Webnode, Domeneshop, Wix – for mail, domener og hjemmesider.

   • Webmail

   • iZettle kortbetaling

   • Whereby (video)

    Bruk av informasjonskapsler
    Virksomheten bruker informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider

    Klagerett
    Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en

    klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

    Kontaktinformasjon
    Ta gjerne kontakt på epost post@allterapi.no eller telefon +47 9305 9071.