Gestaltterapi

Gestaltterapi er en internasjonalt anerkjent psykoterapeutisk retning.

Vi trenger alle noen å snakke med. Ingen problemer er for små, kom som du er, med det som er. Møt en terapeut som lytter, hjelper med å sortere, lindrer og støtter. Noen ønsker å utvikle seg og har ikke synlige eller åpenbare problemer. Av og til trenger vi bare å ventilere og da er det fint å komme til en terapeut som fungerer som et verktøy for deg. Fokuset er på muligheter og valg framfor sykdom og mangler. Finne ut hvordan du kan forholde deg til tanker og følelser på en måte som er mer hensiktsmessig for deg. 

"Hypotesen er at utfordringene vi står overfor, lidelsen, traumet eller forstyrrelsen har oppstått i relasjon og kan gjenfinnes og endres i relasjon". Norsk gestaltterapeutforening.

Gestaltterapi er en retning innen klinisk, humanistisk psykologi/samtaleterapi hvor vi ser mennesket som en helhet, både med tanker, kropp og følelser. Den ble grunnlagt av Laura og Fritz Perls på 50-60-tallet i USA, er forsket på og har dokumentert virkning. Gestaltterapi egner seg blant annet for individual-, par- familie- og gruppeterapi, egenutvikling, ledelse og konsulentarbeid. Vi er opptatt av hvordan vi har det her og nå, i forhold til hva som skjedde der og da. Gjennom livet har vi kreativt tilpasset oss situasjoner og omgivelsene våre slik det var mest hensiktsmessig der og da. Ofte drar vi med oss de gamle mønstrene/strategiene, men de ganger oss ikke lenger, de skaper kanskje trøbbel for oss. Gjennom terapi kan vi oppdage, få ny innsikt og skape endring.

Det som skiller oss fra psykologene er at egenterapi og veiledning er en stor del av studiet, slik at psykisk helse er ikke et tabu for oss og vi lærer gjennom å erfare.