Om meg, Maj-Lis Heimdal

Jeg er gestaltterapeutstudent og er inne i min praksisperiode som 
4-årig student ved NGI høyskole. 


Jeg er medlem av Norsk gestaltterapeutforening NGF, jeg har taushetsplikt og er forpliktet til å følge etiske retningslinjer, samt til å gå i veiledning og få faglig oppdatering for å kvalitetssikre min praksis. 

Jeg er opptatt det relasjonelle, og av valg, hvordan og hvorfor vi tar valg i livet, hvordan det påvirker oss, og mye av det gjenspeiles i dokumentarfilmen "Renessanseprinsen" på NRK1, hvor jeg er å se i morsrollen. Jeg liker å filosofere og reflektere over alle aspekter i livet, og hvordan vi da kan oppdage nye ting, gå gjennom endringsprosesser og hvordan vi stadig kan utvikle oss. Ingen er for friske til å oppsøke en terapeut. Terapi er for alle, enten det er for egenutvikling eller fordi du har det vanskelig.