UTDANNELSE og ERFARING

 

Maj-Lis Torp Heimdal

Terapeut med bachelor i ernæring

Du kan lese om min personlige ernæringsreise under fanen NYHETER

Jeg jobber som terapeut og har en bachelor i ernæring, ved Bjørknes Høyskole i Oslo. (Nå Oslo Nye Høyskole). Der jeg var så heldig å ha Marit Kolby som lærer.  For tiden er jeg også deltidsstudent ved Norsk Gestaltinstitutt høyskole, hvor jeg utdanner meg til å bli gestalt-psykoterapeut. Det har vært mitt livs beste reise sålangt.

Fra før av har jeg fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og autorisasjon som apotektekniker. Apoteteknikerutdanningen har gitt meg god kunnskap om sykdommer og medisinering og det er noe jeg tar i betraktning når jeg kartlegger mine klienter.

Jeg er gift og har 4 fantastiske barn sammen med mannen min. To av barna har diabetes type 1, og èn har cøliaki. Dette har gitt meg masse praktisk erfaring og stor kunnskap om mat og hvordan både mat og følelser påvirker blodsukkeret. Mens cøliakien har lært meg hvor viktig det sosiale rundt mat er. Det handler om å føle seg inkludert og det er viktig for vår mentale helse. Jeg har lært barna mine å leve godt med dette, uten at det skal gå utover livskvaliteten, og det er verktøy jeg også kan lære deg.

I dag tar du kanskje kontakt med meg for å få hjelp med kosthold, vektnedgang/oppgang, spisevegring, IBS, utmattelse og lignende. Men jeg jobber helhetlig og er opptatt av at alt henger sammen. Så jeg tilbyr også samtaler, hvor jeg bruker all min erfaring og alle verktøy jeg har fått frem til nå. 

Jeg kommer til å bevege meg mer og mer inn i psykoterapien etterhvert. 

Når du kommer til meg for ernæringskonsultasjon så gjør vi en kort kartlegging av kosthold og livsstil før vi går videre på hvilke utfordringer du trenger hjelp til. Jeg er opptatt av at du skal finne matglede og slippe dårlig samvittighet og skam knyttet til matinntak. Kaloritelling og slankekurer fungerer bare der og da. Du har kanskje prøvd gjentatte slankekurer og kommer nå til meg for hjelp. Ved å bytte ut raske karbohydrater og ultraprossesert mat med naturlige råvarer så vil du gradvis oppleve å få mindre symptomer og plager, formen og livsgnisten bedres og trivselsvekta kommer av seg selv. Jeg fokuserer på hva du kan spise, og hvor ofte du bør spise, altså en positiv inngangsmetode isteden for kaloritelling og nei-mat. Jeg kan lære deg om periodisk faste og hvorfor dette er så bra, og hvordan du kan leve med måtehold. Mat skal være en glede, ikke en fulltidsjobb for deg.

PS. Hvis du ble nysgjerring på hva gestalt-psykoterapi er så er det ganske likt psykolog, men psykologen har mer teoretisk, sykdomsbasert og litt lengre utdannelse. På den annen side har gestaltutdanningen  3 års høyere utdanning som opptakskrav, dvs at gestaltterapeuten har 7 års høyere utdannelse, mens psykologen har 6. I tillegg kreves det i gestaltterapien at vi har profesjonell erfaring i arbeid med mennesker, samt at vi må gå i egenterapi under studiet, noe som ikke er tilfellet for psykologer. Gestaltterapeutene definerer ikke mennesker med psykiske lidelser som syke, men som mennesker som strever med å tilpasse seg sine omgivelser. Det brukes metoder for å bevisstgjøre klienten egne følelser, reaksjoner og handlinger. Terapi er fantastisk og det burde vært like naturlig som å gå til lege, tannlege, frisør etc. Terapi er for alle som lever et liv. 

Mer om gestalt-psykoterapi og min reise til å bli gestaltterapeut kommer senere.