Ernæringsrådgivning

Med bachelor i ernæring og over 12 års erfaring i å studere blodsukker på mat, kombinert med psykoterapi, har jeg god erfaring i å bidra til at klienter kan endre livsstil med varig endring. Jeg har hatt klienter med overspisingsproblematikk som har regulert følelser med mat, underspising, kjedespising og livstilssykdommer. Ved å gå i dybden kan vi sammen skape varig endring og vekk fra jojoslanking. Ved vektproblematikk er det viktig å jobbe helheltig, både det fysiske og psykiske aspektet. Jeg er verktøyet, men jobben må du gjøre selv. Med støtte og oppfølging fra terapeuten vil det være større sannsynlighet for å lykkes enn om du går veien alene. Behandlingen er fri for bivirkninger og kan være en god investering i eget liv.